In uw winkelmandje: 0 Artikel, 0,00 EUR

Verborgen kosten van een spoeltoilet

Comfort aan een (te) hoge prijs ?

Bij de installatie van een "normale" spoeltoilet zijn er nogal wat verborgen kosten die bij een compostoilet grotendeels kunnen komen te vervallen. Dat scheelt hem een slok op de borrel in je bouwbudget.

Toiletpot met spoelmechanisme

Een degelijke toilet met spoelbak kost dezer dagen toch gauw rond de 500 €.
De installatie ervan is steeds complekser dan een composttoilet. (aan en afvoer)

Afvoerbuizen door het huis

Afhankelijk van de plaats waar de spoeltoilet staat worden er buizen van doormeter 110 mm aangelegd om de hoopjes uitwerpeselen, de urine en de 3 tot 12 liter spoelwater te evaqueren naar een septische put of de al dan niet gescheiden riolering.

Sceptische put of tank

Aangezien de weinige uitwerpselen nu met water gemengd zijn dienen ze langs een sceptische put of tank te passeren.
Het graven en plaatsen van die tank is een behoorlijke klus en vormt een behoorlijke besparing bij de plaatsing van een composttoilet in een nieuwbouw.

Aansluiting op de openbare riolering

Vanaf de sceptische put of tank gaat het dan richting riolering.
Dit gaat uiteraard gepaard met stevige graafparijrtij en weer een aantal meter buizen.

Kosten van de openbare riolering

Eens in de straatriolering aangekomen wordt "je boodschap" vervoerd naar het mogelijk enkele kilometers verder liggende zuiveringsstation.
Onderweg dient er soms bijkomend gepompt te worden om alles op de juiste plaats te krijgen.
Die rioleringskosten vormen een stevige permanente kost voor de gemeentes ...

Waterzuiveringsstations

Ook waterzuiveringsstations hebben een stevig kostenplaatje.
Deze kosten worden samen met die van het rioleringstelsel doorgerekend aan de verbruiker van leidingwater via de waterfaktuur.
Aangezien het rioleringstelsel op heel wat plaatsen aan vernieuwing toe is mag je een behoorlijke stijging van die kosten verwachten.
Bovendien dient het slib, dat anders een waardevolle meststof en compost had kunnen zijn, nu afgevoerd te worden om definitef verloren te gaan voor de voedselproductie van de constant groeiende wereldbevolking.

composttoilet --- droog toilet --- ziya droogtoilet --- biocom --- nonolet --- twaalf ambachten --- separett --- nowato --- envirolet --- sawi biocom --- biolan --- clivus multrum --- scheidend toilet --- komposttoilette